Monori Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.03-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, Teleki utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása előreláthatólag 2020-ig.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német vagy vizuális kultúra műveltségterület

        pedagógus pálya iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Mihály Istvánné nyújt, a 29/347-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monori Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/126/16-581/2017 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Monori Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/126/16-581/2017, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton Németh Mihály Istvánné részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.