Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Kiállításrendezési Osztály

Kiállítás-kivitelező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum kiállításainak szervezése, rendezése, szakmai előkészítése, kivitelezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, természettudomány,

        angol vagy német társalgási szintű nyelvtudás

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        számítógépes grafikai tervezőprogramok ismerete,

        önálló munkavégzés,

        kreativitás,

        jó kézügyesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-352-5740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kiállítás-kivitelező.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kiállítás-kivitelező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.