Kuny Domokos Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

Kommunikációs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működésének népszerűsítése · sajtó- és médiatámogatói kapcsolatok szervezése, sajtófigyelés · a múzeumigazgató sajtókapcsolatainak szervezése, egyéb kommunikációs feladatok ellátása · Kapcsolattartás a városban működő kulturális intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal (igazgatóság, titkárság, pedagógusok) egyesületekkel, civil szervezetekkel. · Kapcsolattartás turisztikai cégekkel, intézményekkel. · Az elektronikus múzeumi megjelenési helyekre információk küldése (turisztikai és múzeumi honlapok). · az intézményi honlap – különösen tartalmának - kezelése, az on-line és közösségi kommunikáció felügyelete · hírlevelek összeállítása és kiküldése · Együttműködés a társszervekkel a hazai és nemzetközi sajtóorgánumokban az állandó kiállításokról történő hirdetések kapcsán · folyamatos programközlés hazai és nemzetközi sajtóorgánumok számára · a megjelenésekhez kapcsolódó kép- és hanganyag megtervezése, elkészítése · megnyitók kommunikációjának lebonyolítása, sajtómegjelenésének összeállítása, szervezése és lebonyolítása · a rendszeres múzeumi rendezvények és programok kommunikációjának szervezése · az intézmény tudományos életének ismertetése a megfelelő szakmai fórumokon, valamint a kutatások népszerűsítése · az intézmény gyűjteményezésével kapcsolatos előrelépések, tevékenységek kommunikációja Kiállításokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok, intézményi belső kommunikáció · Népszerűsítő kiadványok képanyagának megtervezése, · részvétel a kiadványok előkészítésében, korrektúrázásában, kiadásában · előkészíti a kiállításokhoz kapcsolódó PR-anyagok és tájékoztatók , meghívók, plakátok , kiadványok grafikai tervezését, · kidolgozza a kiállítások előkészítéséhez kapcsolódó közönségbarát elemeket · az intézmény belső kommunikációjának szervezése Egyéb · a kiállításokhoz kapcsolódó újmédia-eszközök, info-technológiai fejlesztések használatának tervezése, · az intézmény kommunikációs lehetőségeinek bővítését célzó kreatív megoldások keresése, támogatók és együttműködések szervezése · A szakterületére vonatkozó pályázatok figyelemmel kísérése és a pályázatok elkészítése. · A benyújtandó múzeumpedagógiai pályázatok összeállításában való részvétel. · Szükség esetén magyar és idegen nyelvű tárlatvezetések tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403/2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tata Város honlapja - 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.