Kuny Domokos Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

· Általános múzeumpedagógiai feladatok ellátása, · Az intézmény múzeumpedagógiai feladatainak ellátása · éves múzeumpedagógiai terv kialakítása · kapcsolattartás a megyei – különösen a tatai, - illetve a hatókörbe tartozó iskolák, óvodák vezetőségével, pedagógusaival · Múzeumpedagógiai foglalkozások megtervezése, azok megtartása, csoportok fogadása, kézműves foglalkozások tartása, múzeumi óra, tárlatvezetés megtartása diák- és felnőtt csoportoknak · a Tata tantárgy oktatása kapcsán érkező osztályok fogadása · a múzeumpedagógiai területhez tartozó pályázatok megírásában és lebonyolításában való közreműködés · a múzeumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel · a nyári tábor szervezésében, lebonyolításában való részvétel · városi vetélkedőkben segítségnyújtás · múzeumpedagógiai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel, önképzés, új múzeumpedagógiai órák kidolgozása muzeológussal történő közös projekt keretében · közreműködés a kiállítások elkészítésében már a programterv-állapottól kezdődően, · az új kiállításokhoz tartozó múzeumpedagógiai hasznosítási tervek kidolgozása és azok végrehajtása, · a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok ellátása, · múzeumpedagógiai kiadványok, feladatcsomagok koordinálása, fejlesztése, · az élethosszig tartó tanulás programjának kidolgozása és közreműködés a programok lebonyolításában, · Szükség esetén tárlat- és szakvezetések tartása, szervezése, programajánlók készítése · A családi napok, valamint tematikus napok megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        (Múzeum) Pedagógiai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tata Város honlapja - 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.