Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8825 Miháld, Fő utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási feladatok, többek között: iktatás, népességnyilvántartás, szociális feladatok, hagyatéki ügyek, katasztrófavédelmi ügyek, házipénztár vezetése, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, ingatlan adó-és értékbizonyítványok kiállítása, egyéb hatósági megkeresések teljesítése, önkormányzati ügyekben jegyzői, polgármesteri feladatok elősegítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés,

        önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, igazgatás-szervező vagy jogász,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű  empátia, jó kommunikációs készség, Önállóság, pontosság, megbízhatóság, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz  Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata  Pályázó sajátkezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30-258-0238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2820/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2820/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mihald.hu - 2017. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.