Kisléta Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisléta Község Önkormányzat Konyha

intézményvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Debreceni utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény irányítása, vezetése.Főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése,konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény éves költségvetés elkészítése, annak betartása, adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés,

        élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, Kjt.41-43.§ összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, dietetikus, allergológus szakasszisztens ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű ASP, KIRA rendszer ,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiválószintű empátia,kiváló szintű probléma megoldóképesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat személyes adatainak kezelés hozzájárulásról, a személyét érintő ügyben a Képviselő-testület nyilvános-,vagy zárt ülésen tárgyalja, nyilatkozat összeférhetetlenségről, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, végzettséget igazoló iratok másolata, szakmai önéletrajz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/554-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisléta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4325 Kisléta, Debreceni utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2873 , valamint a beosztás megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kisléta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4325 Kisléta, Debreceni utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2873, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

        Kisléta honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.