Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

9 fő ápoló- gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8082 Gánt- Bányatelep, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetben élő felnőtt értelmi fogyatékos lakók testi-lelki gondozása, részt vesz a lakók személyi higiénéjének biztosításában, az étkezési feladatok ellátásában , a szabadidős programok szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 57/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának utasításai valamint a mindenkori költségvetési jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2-ben előírtak,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-582-155,06-30-448-1923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8082 Gánt- Bányatelep , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71--17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 9 fő ápoló- gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71--17/2017, valamint a munkakör megnevezését: 9 fő ápoló- gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8082 Gánt- Bányatelep, . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.