Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztrációs, iratkezelési feladatok ellátása. Megbeszélések, értekezletek előkészítése, partnerek fogadása, jegyzőkönyv vezetése. Dokumentumok szerkesztése. Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, feldolgozásában. Az intézményvezető munkájának támogatása. Telefonok fogadása, kapcsolattartás az intézményekkel, partnerekkel. Óvodai programszervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        min. 2 év - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2017/III. , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2017/III., valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisjaszfalu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.