Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet (OGYÉI)

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

OGYÉI Törzskönyvezési és Módszertani Főigazgatóság Törzskönyvezési Főosztályán

KOORDINÁTOR

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. március 31-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

69. Közegészségügyi-, járványügyi és egészségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az OGYÉI Törzskönyvezési Főosztályának Koordinációs osztálya a nemzeti-, és nemzetközi eljárások keretében benyújtott új forgalomba hozatali engedély kérelmek validálását, az eljárások koordinálását végzi. • új gyógyszer-engedélyezési kérelmek tartalmi és formai validálása • módosítási kérelmek tartalmi és formai validálása • elektronikus és telefonon történő kapcsolattartás a társhatóságokkal • kapcsolattartás a kérelmezőkkel • eljárások határidejeinek figyelése, azok betartatása • értékelő jelentések összeállítása • elektronikus dokumentumok kezelése, archiválása • értékelő kollégákkal való szoros együttműködés • kapcsolódó joganyagok pontos ismerete, azok változásainak folyamatos követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egészségügyi, élettudományi végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Határozott fellépés, mely kiváló kommunikációs képességgel párosul, agilitás, felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény, nagyfokú precizitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Gyógyszerész diploma,

        • A forgalomba hozatali engedélyezési eljárások nemzeti és nemzetközi gyakorlatának ismerete

        • Kapcsolódó joganyagok, irányelvek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint)

        Motivációs levél

        Végzettségekről szóló okiratok másolatai

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának az OGYÉI adatbázisában történő rögzítéséhez (amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a OGYÉI Törzskönyvezési és Módszertani Főigazgatóság Törzskönyvezési Főosztályán címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYÉI-HR/2107-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: KOORDINÁTOR.         Postai úton, a pályázatnak a OGYÉI Törzskönyvezési és Módszertani Főigazgatóság Törzskönyvezési Főosztályán címére történő megküldésével (1051 Budapest , Zrínyi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYÉI-HR/2107-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: KOORDINÁTOR.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezéseken kérjük feltüntetni „OGYEI-HR/2107-1/2017 koordinátor.”. (Az elektronikus levél tárgyában) Jelentkezési határidő:2017.szeptember 28. A munkakör betölthető: várhatóan 2017. október 15-től. A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és ipari összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ogyei.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.