Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 , Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: A társadalmi hálózatok szerepe a piacok működésében, piaci mechanizmusokban 1) Információs problémák és társadalmi hálózatok összefüggése (a társadalmi hálózatokba való beágyazottság felhasználása az aszimmetrikus információs problémák kezelésére) 2) Hálózati externáliák és társadalmi hálózatok összefüggése (a fogyasztói döntések egymásra hatását hogyan befolyásolják a fogyasztók társadalmi hálózatokba való beágyazódása, e hálózatok strukturális és információs, kommunikációs jellemzői) 3) Hálózatok szerepe a munkaerőpiacon (vállalatok közti munkaerő-áramlás hálózatának hatása a vállalati termelékenységre és az iparágon belüli termelékenységkülönbségek kiegyenlítődésére, kapcsolathálók szerepe a dolgozók földrajzi mobilitásában).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség (MA, MSc),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos korábbi kutatások, publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Publikációs lista,

        Két fontos mű megjelölése a publikációs listában azok elérhetőségének megadásával (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/697-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.