Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városrendészeti Iroda

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi u. 63-65.

Ellátandó feladatok:

Rendészeti feladatok ellátása, járőrszolgálat keretében végzett tevékenység. A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme; valamint az annak rendjét megbontó, a környezetet sértő vagy veszélyeztető jogsértések megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó, vagy azt közvetlenül érintő intézkedések, kényszerítő intézkedések végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyeleti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,

        "B" kategóriás gépjármű-vezetési engedély, legalább 2 éves gépjármű-vezetési gyakorlat.

        Alapszintű számítógép felhasználói ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közterület-felügyelői, vagy rendvédelmi területen eltöltött gyakorlat.

        Kommunikációs szintű idegen-nyelv tudás.

        Jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, küzdősportokban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

        Motivációs levél.

        Referencia személy ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. Dr. Berkovics Gergely jegyző. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 345 / 2017. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 345 / 2017., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak komplex egészségügyi alkalmassági (fizikai-pszichológiai) vizsgálaton kell megfelelnie.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.