Aba Város Városgondnoksága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

”Kultúr” Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár
intézmény

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A ”Kultúr” Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár területén lévő helyiségek takarítása, tisztítása (szellőztetés, szemetesek ürítése, porszívózás, wc, vizesblokkok tisztán tartása). A rendezvények előtti és utáni alapos takarítás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Hasonló vagy takarítói munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok

        Fényképes önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Városgondnoksága címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 4/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Aba Város Városgondnoksága címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2, valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 4/a. Fórum étterem .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról eseti bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Aba Város Önkormányzat hirdetőtáblái - 2017. augusztus 24.

        Sárvíz TV - 2017. augusztus 24.

        kozigallas.gov.hu - 2017. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.