Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP és az intézmény helyi programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs- és együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, előző munkahelyek igazolásai, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, sikeres felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017/III , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017/III, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisjaszfalu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.