Visegrádi Fellegvár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Visegrádi Fellegvár Óvoda

óvodai pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens (OKJ 5214001) vagy pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ 5414002) szakképesítés,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség (gyerekkel, szülőkkel)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0626398-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Fellegvár Óvoda címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Fellegvár Óvoda címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodai pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.visegrad.hu - 2017. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.