Békéscsabai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Tankerületi Központ

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléket 68. pontja szerinti Közbeszerzési koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárások lebonyolításának előkészítése(felhívások, dokumentációk, szerződés-tervezetek elkészítése) és teljes körű lefolytatása, a Közbeszerzési Szabályzat valamint az összeférhetetlenségi szabályok betartásával.Adminisztratív feladatok ellátása. Felmerülő problémák véleményezése, eseti megkeresések megválaszolása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja.

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

        nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz

        részletes szakmai önéletrajz

        képesítést tanúsító okiratok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 66/795-203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/4918-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/4918-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.