Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gyűjteményi Főosztály

múzeumi raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műtárgyak mozgatása (alkalmanként nehéz fizikai munka) és az ehhez szükséges adminisztráció; a Néprajzi Múzeum költöztetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokban való részvétel; műtárgyak csomagolása, QR kódok rögzítése műtárgyakra, műtárgyak fotózása stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 18. év betöltése, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, múzeumi raktárkezelői végzettség,

        múzeumi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Jó fizikum, jó kézügyesség, talpraesettség, rendszerező képesség

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, teherbírás, együttműködés, felelősségtudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény, beleegyező nyilaktozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a Munkanapokon 9 és 16 óra között: 30/689-9597 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/513-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi raktárkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/513-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi raktárkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság szóbeli meghallgatásra hívhat be pályázókat. A nyertesről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        neprajz.hu - 2017. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.