Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Szandaszőlősi Művelődési Ház Tagintézmény

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5008 Szolnok-Szandaszőlős, Simon Ferenc utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvényszervezés, ismeretterjesztő programok, kiállítások, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, pályázatírás, művelődő közösségek tevékenységének szervezése, adminisztráció, közönségszervezés, PR-marketing feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, andragógus- művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális rendezvényszervező,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetelen előélet, érvényes erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Művelődési házban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Rendezvényszervezőként egyéb helyen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Európai uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Képszerkesztő programok ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező, problémamegoldó és kommunikációs készség,

        Csapatban való együttműködés képessége,

        Önálló munkavégzés,

        Precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Oklevélmásolat

        Motivációs levél

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány felmutatása a munkakezdés feltétele

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/473-2473 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://szandamuvhaz.vfmk.hu/ - 2017. szeptember 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.