Decs Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Decs Nagyközség Önkormányzata

fogászati asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7144 Decs, Őcsényi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fogászati asszisztensi feladatok ellátása járóbeteg ellátásban, oktatásban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, fogászati asszisztens képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/595-911 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Decs Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7144 Decs, Fő utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3477/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fogászati asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Decs Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7144 Decs, Fő utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3477/2017, valamint a munkakör megnevezését: fogászati asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.