Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Atom- és Molekulafizikai Osztály

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatómunka atom- és molekulafizika terén kutatások szervezés, ELI-hez kapcsolódó PhD hallgatók, segédmunkatársak munkájának irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, fizikus, Msc, habilitáció,

        Német nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nemzetközileg elismert tudományos eredmények, tudományos díjak, elismerések, oktatási tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 319/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 319/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap

        MTA honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.