Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár

tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárosi feladatok ellátása, olvasói tájékoztatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        könyvtárosi munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Textlib IKR,

        rugalmas munkaidőhöz való alkalmazkodás

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű probléma megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/513-670 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2017/2 , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2017/2, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jamk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.