Dunaújvárosi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Egyetem
Gazdasági Osztály

Gazdasági előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelés felé negyedéves feladások készítése vegyes bizonylaton. Negyedéves mérlegjelentések, féléves és éves beszámoló határidőre történő elkészítése. Magyar Államkincstár KGR K11 elektronikus rendszerben a jogszabályi határidők betartása mellett adatszolgáltatások rögzítéséről gondoskodik, (időközi költségvetés jelentés, mérlegjelentések, beszámoló). Intézményi szintű ÁFA-bevallás készítése havonta és határidőre történő elküldése. KIRA-ból érkező adatok alapján bérfeladás készítése, ellenőrzése és könyvelése. Számlatükör karbantartás, témaszámok karbantartása – témaszám mellé megfelelő szakfeladat felvitele. Előirányzatok egyeztetése, eredeti és módosított előirányzat könyvelése vegyes bizonylaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség

        Min. 3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

        Államháztartási számvitelben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázati levél a Kancellárhoz

        Iratjegyzék (tartalomjegyzék)

        A www.kozigallas.gov.hu honlapon megjelent kiírás másolata

        Önéletrajz (Euro Pass-os, szakmai résszel bővített)

        Oklevelek, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

        A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az egyetem dolgozója)

        Személyi adatlap

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az iskola dolgozója)

        Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél (OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 25 551 196 vagy 06 25 551 186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00245-HR/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00245-HR/2017, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. F 3. F-408.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uniduna.hu/allas

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés megegyezés szerint!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.