Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 08. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3594 Hejőpapi, Bartók Béla utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok valamint az intézményi dokumentumok ( SZMSZ, Pedagógiai Program) által meghatározottak alapján, így különösen a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, fejlesztőpedagógus,

        óvodapedagógusi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekszeretet,tolarencia, lelkiismeretesség, pontos munkavégzés,alázat, ,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű Empátia,gyermekszeretet,tolarencia, lelkiismeretesség, pontos munkavégzés,alázat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképes szakmai önéletrajz • Főiskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata • A pályázó hozzájáruló nyilatkozatának csatolása arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703867460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde címére történő megküldésével (3594 Hejőpapi, Bartók Béla utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde címére történő megküldésével (3594 Hejőpapi, Bartók Béla utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3594 Hejőpapi, . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.