Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárműtechnológia Tanszék

Képzési koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 4. J épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék képzéseihez kapcsolódó feladatainak önálló intézése, képzés folyamatának megtervezésében való részvétel, képzés lebonyolításában való részvétel, képzési szerződések ügyintézése, kapcsolattartás a képzésben résztvevő hallgatókkal, belső, külső oktatókkal és szervezetekkel, hivatalokkal, telefonok, email-ek önálló kezelése, képzés teljes adminisztrációja, kapcsolódó adatbázisok önálló kezelése, adatfeltöltés, szűrése végrehajtása, vizsgáztatás lebonyolításának szervezése, kimutatások készítése, tanszéki általános feladatokban való részvétel, az iroda működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a beérkező és a kimenő levelek iktatása, nyilvántartása, postázása, rendezése, a tanszékhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, a tanszék munkavégzéséhez szükséges, üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, a vezető által meghatározott állandó és ideiglenes feladatok ellátása, a tanszék munkájának háttértámogatása, kapcsolattartás Partnerekkel és a kari tanszékek gazdasági ügyintézőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        1-3 éves képzésszervezői vagy ehhez hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        erős felhasználói szintű MS Office ismeretek

        a BME iktatási (Poszeidon) és gazdasági (MGR) rendszer használatának betanulása

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú végzettség

        hasonló területen szerzett korábbi tapasztalat

        a közszférában vagy felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önálló, gyors és precíz munkavégzés,

        együttműködő, nyitott, pozitív személyiség,

        jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,

        proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás,

        nagyfokú rugalmasság,

        felelősség tudat,

        határozottság,

        minőségi munkavégzésre való törekvés,

        csapatban való munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/288 , valamint a munkakör megnevezését: Képzési koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/288, valamint a munkakör megnevezését: Képzési koordinátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.kozlekedes.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alapilletmény kiegészül egyéb juttatásokkal, ezáltal biztosítva a versenyképes jövedelmet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.