Hajdúsági Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúsági Múzeum

Műtárgyvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyűjteménygyarapítás során a múzeumba bekerült tárgyak szakszerű tisztítása és konzerválása; múzeumi tárgyak és adattári dokumentumok állagvédelmi feladatainak ellátása; restaurálási munkanapló vezetése; műtárgyvédelmi dokumentáció készítése;kiállítások tervezése és kivitelezése során érvényesíti a műtárgyvédelmi szempontokat; műtárgyvédelmi szempontból előkészíti a műtárgykölcsönzéseket;figyelemmel kíséri a gyűjteményi egységek állapotát, intézkedik az esetleges előforduló negatív folyamatok elhárításáról

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s Műtárgyvédelmi asszisztens,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Restaurátor,

        Szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Önálló precíz munkavégzés,

        Kiváló szintű Kreativitás,

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/229-038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Múzeum címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15684-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Múzeum címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15684-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdusagimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.