Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

Ügykezelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. június 21. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 126. pontjának megfelelő titkársági és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi ülésekhez jegyzőkönyvek, előterjesztések elő-, illetve elkészítése, végrehajtása. NJT kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete; Gyors- és gépírás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/273-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2308/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ügykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2308/2018., valamint a munkakör megnevezését: Ügykezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója az eljárás bármely szakaszában, a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.