Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT Osztály

MTMT központi adatbázis adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 11. 01-től 2020.12. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ által működtetett Magyar Tudományos Művek Tára bibliográfiai adatbázis adatainak karbantartása, ellenőrzése, felhasználói kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagy egyetemi szintű végzettség,

        Széleskörű számítástechnikai ismeretek;

        Adatbázisrendszerek ismerete,

        Magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen és/vagy könyvtárszakmai területen szerzett tapasztalat;

        Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Idegen nyelv(ek) ismerete, elősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége,

        Könyvtárosi végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        Az új iránti fogékonyság és együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Motívációs levél,

        Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: MTMT központi adatbázis adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: MTMT központi adatbázis adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.