Dornyay Béla Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dornyay Béla Múzeum
Dornyay Béla Múzeum

Régész-technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.01-2020.10.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nógrád megye területén végzett régészeti feladatellátásban való részvétel, dokumentációk, leletfeldolgozás elkészítése. Pályázatok, kiállítások, kiadványok létrehozásában közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, régész-technikus,

        Ásatási terepmunka - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202376968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Régész-technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-9/2018, valamint a munkakör megnevezését: Régész-technikus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dornyaymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.