Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kanizsai Dorottya Múzeum

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kisfaludy utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti a Kanizsai D. Múzeum Néprajzi Osztályát. Koordinálja az osztály vezetésével járó feladatokat. Osztályvezetői irányító tevékenysége mellett muzeológiai tevékenységet lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, etnográfus,

        Horvát nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Szakterülethez kapcsolódó - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Erkölcsi bizonyítvány,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36-70-579 7434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (7700 Mohács, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (7700 Mohács, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kanizsaidorottyamuzeum.hu - 2018. szeptember 28.

        www.mohacs.hu - 2018. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.