Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola

Matematika és/vagy informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szent Antal utca 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi és szakközépiskolás tanulók matematika és informatika tárgyának tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Matematika, informatika.,

        Középiskolai oktatási gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Matematika informatika szakos középiskolai tanár.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 79/425-619 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szent Antal utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/22/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika és/vagy informatika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szent Antal utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/22/2018, valamint a munkakör megnevezését: Matematika és/vagy informatika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.