MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Gondnok- 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3234 Mátraszentimre, Galyatető .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Piszkéstetői Obszervatórium területének gondozása; tűzjelzőrendszer felügyelete; Közlekedési utak, esőcsatornák, árkok tisztán tartása; Kerti hulladékmentesítés, fűkaszálás, utak kézi és gépi hómentesítése; Kisebb műszaki hibák, problémák elhárítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz

        Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázó adatait megismerhetik és kezelhetik

        Erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1908/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: Gondnok- 2 fő.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1908/1/1, valamint a munkakör megnevezését: Gondnok- 2 fő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA CSFK honlap - 2018. szeptember 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.