Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztaföldvári Kirendeltség

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek intézése, adókönyvelési feladatok az ASP rendszerben. Adóellenőrzés lefolytatása. Adóhátralékokkal, kintlévőségekkel kapcsolatos adó-nyilvántartási-, kezelési-, végrehajtási feladatok ellátása. Statisztikai jelentések készítése, adó- és értékbizonyítvány kiállítása. Mezőőri járulékkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Iktatási feladatok ellátása a pusztaföldvári kirendeltség tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, érettségi vagy OKJ szerinti középfokú pénzügyi- számviteli szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

        ASP adóügyi szakrendszer ismerete

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggően kezelhetik, megismerhetik.

        Nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-422-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2799/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2799/2018, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A polgármester egyetértési joggal rendelkezik a kinevezés tekintetében. A nyertes pályázó 6 hónapos próbaidő vállalása esetén kerül kinevezésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.