Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Gondozóház

Vezető Ápoló/Középvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993.évi III. szociális törvényben meghatározott feladatok ellátása, illetve a vezetői megbízással járó egyéb lényeges feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú képesítés a 15/1998. NM rendelet szerint,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Egészségügyi vagy Szociális felsőfokú képesítés vagy felsőfokú OKJ szakirányú végzettség.,

        Egészségügyben, idős védelemben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 25 461 306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Ady E. utca 164. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4745-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Vezető Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Ady E. utca 164. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4745-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Vezető Ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.