Észak-Budapesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

intézményvezető-helyettes alsó tagozaton (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Kinevezéstől számítva 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1043 Budapest, Munkásotthon utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alsó tagozatos évfolyamok tekintetében az intézményvezető munkájának támogatása, a vezető helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, tanügyi feladatok ellátásában való részvétel, helyettesítések szervezése és nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Excel és Power Point felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, tanári szakképzettség,

        azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Terhelhetőség, feladatok önkéntes vállalása, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-3692-729 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/00145-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes (alsó tagozaton).         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/00145-19/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes (alsó tagozaton).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesi-suli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.