Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Ápolási igazgatóság

betegszállító, betegkísérő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk betegszállítói munkacsoportjába keresünk betegszállító- betegkísérő munkatársat, teljes munkaidőben, ügyeleti munkarend vállalásával, amely havi 4-5 ügyeletet jelent 24 órában. Jelentkezni képesítés - és egészségügyi végzettség nélkül is lehet, de fontosnak tartjuk, hogy az állást betölteni kívánó pályázó, elhivatottságot érezzen az egészségügyi tevékenység és a betegellátás iránt. A bérezés alapja a Kjt., melyhez havi rendszerességgel béren felüli juttatást adunk. A jelentkezéshez kérjük megküldeni önéletrajzát, amelyben szerepelnek az iskolai végzettségek és a korábbi munkahelyek. Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és helyben végzett üzemorvosi vizsgálatról szóló egészségügyi alkalmasság. Leendő kollégáinkat színvonalas munkakörülményekkel és kiemelt bérezéssel várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű egészségügyi tevékenység és betegellátás iránti elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó részletes szakmai önéletrajza, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a képesítést igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító, betegkísérő.         Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1001/2018, valamint a munkakör megnevezését: betegszállító, betegkísérő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.