Berettyó Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyó Kulturális Központ
Bihari Múzeum

történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Berettyóújfaluban működő Berettyó Kulturális Központ Bihari Múzeum egységében a történeti tárgyi és dokumentum, valamint az adattári gyűjteményekben leginkább nyilvántartási, feldolgozó munka, a gyűjtemények gyarapítása, gyűjtemény gondozás, alkalmanként kutatói, gyűjtőmunka. A múzeumi honlap és a Topotéka felület kezelése. A kiállításokban tárlatvezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem alapszak (BA képzés),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság,vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Büntetlen előélet, ne álljon foglalkozásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A bihari gyűjtőterületen jártasság, helyismeret

        Kiállítások tervezése, építése

        Biharral kapcsolatos tudományos publikációk

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű komumunikációs és kapcsolatteremtő képesség

        Kiváló szintű csapatmunka, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        közgyűjteményi tapasztalat igazolása

        publikációs jegyzék

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/252-3473 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2018 , valamint a munkakör megnevezését: történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2018, valamint a munkakör megnevezését: történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előszűrésre kerülnek, meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők kerülnek behívásra..

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.berettyokk.hu - 2018. október 5.

        www.biharimuzeum.hu - 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyokk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.