Egri Kulturális és Művészeti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Kulturális és Művészeti Központ

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúsági, művészeti rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Fiatalokkal végzett közösségépítő munka, az ifjúság önszerveződésének elősegítése. Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, ifjúsági közösségekkel, civil szervezetekkel. Közönségszervezés. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázaton való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, andragógus, zenekultúra, zenetanár, ének-zene tanár, vagy felsőfokú végzettség (pedagógia-drámapedagógia),

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, művelődésszervező, ének-zene tanár, andragógus, drámapedagógiai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ECDL

        Európai Uniós pályázatokban szerzett tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 779 0367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Kulturális és Művészeti Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bartók Béla tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/09/420/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Kulturális és Művészeti Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bartók Béla tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/09/420/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor, kizárólag őket értesítjük e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ekmkeger.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.