Fővárosi Állat és Növénykert

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Állat és Növénykert

technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Fővárosi Állat- és Növénykert legmodernebb objektumainak (Varázshegy, Hetedhét Palota) üzemeltetésében. Állatkerti szinten karbantartja a különböző elektronikus és audiovizuális kiállítás-technikai eszközöket és fénytechnikai berendezéseket, kapcsolatot tart a külsős műszaki karbantartó személyzettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, műszaki-technikai szakirányú végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Audiovizuális (AV) berendezések kezelésében, karbantartásában szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, technikus képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ECDL

        Elektromos hálózatépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat

        Interaktív kiállítási berendezések üzemeltetésében, vagy mozigép üzemeltetői szakmai tapasztalat

        További szakipari végzettségek (pl. asztalos, víz- és gázszerelő, lakatos, hegesztő, műszerész)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/2018 , valamint a munkakör megnevezését: technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével (1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/2018, valamint a munkakör megnevezését: technikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budapest.hu - 2018. október 2.

        www.zoobudapest.com - 2018. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.zoobudapest.com

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.