Törtel Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törtel Község Önkormányzata
II. sz. védőnői körzet

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői ellátásban szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer használatának ismerete.

        "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

        A pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának, továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolványának másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

        Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0653/576-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/124/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/124/2018., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.