Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásban. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rábízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, vagy azzal egyenértékű végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeális intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        római vagy népvándorlás koros szakirány

        térinformatikai szoftverek felhasználó szintű ismerete

        rendelkezik a 68/2018. (IV. 9) Korm. rendelet 23. § (3) alapján előírt ásatásvezetéshez szükséges megfelelő feltárási gyakorlattal

Elvárt kompetenciák:

        terepi munka tűrése,

        alkalmazkodóképesség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        új ismeretek gyors elsajátítása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703386168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: régész.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Szent István Király Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.