Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítői munka során nyújtott szolgáltatásokkal a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a szociális segítő szakember célja az óvodás és iskolás korú gyermekek, tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociálpedagógus, általános szociális munkás, iskolai szociális munkás, szociológus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus ,

        szociális vagy gyermekjóléti alapellátásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, együttműködési készség, empátia, tolerancia, nagyfokú rugalmasság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/508-321, 06-88/508-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8400 Ajka, Móra Ferenc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8400 Ajka, Móra Ferenc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Veszprém megyei Napló

        Szuperinfó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tersegicsaladsegitoajka.eoldal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.