Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum

teremőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő u utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teremőri feladatok ellátása(hétvégi beosztással együtt, illetve helyettesítéssel). Fogadja és kiszolgálja a látogatókat. Működteti a múzeumi bolt értékesítését. Kezeli a pénztárgépet és a bankkártya terminált. Vezeti a látogatói és egyéb munkavégzéshez szükséges

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vezeti a látogatói és egyéb a munkavégzéshez szükséges statisztikákat. Rendszeresen ellenőrzi és rendben tartja a kiállítótereket. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Magyar állampolgár

        Büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        Részletes szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettséget igazoló bizonyítványok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        precíz, pontos önálló munkavégzés,

        megbízható,

        alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        jó stressz tűrő képesség,

        jó kommunikációs készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: teremőr.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: teremőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.