Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Informatikai Osztály

csoport vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.11.01. - 2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős: a beosztott közalkalmazottak munkájának megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. Szakmai fejlődésüknek elősegítéséért, szükség esetén továbbképzésükről egyeztetés az osztályvezetővel. Döntéseinek megalapozottságáért, végrehajtásáért. Kisebb projektek megszervezéséért, dokumentálásáért, vezetéséért, az abban résztvevők számonkéréséért. Adatvédelmi előírások betartásáért. A bizonylati fegyelem betartásáért és betartatásáért. A munkarend és a munkafegyelem betartásáért és betartatásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Munkakörébe tartozó feladatok: • Windows 7 – Windows 10 munkaállomások üzemeltetése • Windows Active Directory kliens oldali ismerete • Felhasználók informatikai támogatása • Irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazások telepítése és karbantartása • A hálózat karbantartása • Informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítése és karbantartása • VPN kliensek telepítése • WIFI hálózat üzemeltetése • Együttműködés az informatikai osztály dolgozóival az intézmény által használt informatikai szolgáltatások működtetésével kapcsolatban • Újonnan beszerzett informatikai eszközök üzembe állítása • Régi, üzemképtelenné vált informatikai eszközök selejtezése • A Szépművészeti Múzeum telephelye, a Magyar Nemzeti Galéria fénymásoló parkjának üzemeltetése, kapcsolattartás az érintett szolgáltatókkal • A Szépművészeti Múzeum telephelye, a Magyar Nemzeti Galéria részletes informatikai leltárának vezetése az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Minimum OKJ-s informatikai végzettség,

        Legalább 1 éves vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Informatikai területen szerzett diploma,

        Több éves vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség, rendszerszemlélet,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Windows szerverek üzemeltetésében szerzett több éves gyakorlat Exchange levelező szerver üzemeltetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata • bérigény megjelölése • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez, illetve kérjük megjelölni, amennyiben nem járulna hozzá nevének és e-mail címének megtartásához a pályázat lezárását követően (a munkáltató a honlapján közzétett adatkezelési szabályzat szerint kezeli az adatait).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-32/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-32/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: informatikai csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Elektronikus úton, Munkaügy részére az SZM/1-32/2018/25 hivatkozási számon, az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.