Pestszentlőrinci Csemete Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pestszentlőrinci Csemete Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1182 XVIII. kerület , Üllői út 679-681.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Óvod pedagógusi feladatok, tevékenységek ellátása az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Óvodapedagógus végzettség PII besorolás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Tudatosság, óvodapedagógia sajátosságainak ismerete, alkalmazása tevékenység helyzetekben,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pestszentlőrinci Csemete Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E18/50 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pestszentlőrinci Csemete Óvoda címére történő megküldésével (1182 Budapest , Üllői út 679-681. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E18/50, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.