Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthona

Nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diósárok 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 6-18 éves korú gyermekek nevelése, személyiségformálása, tanulásra való naprakész felkészítése. A nevelő részt vesz gyermekkísérésben, programok lebonyolításában.A feladatkörrel járó adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 722/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthona címére történő megküldésével (1023 Budapest, Breznó köz 10-12 utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 722/2018, valamint a munkakör megnevezését: Nevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.