Szalkszentmárton Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiálítás

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése a kiállítóhelyen, valamint közművelődési programok előkészítése, lebonyolítása. Kapcsolattartás a település, a régió óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Pályázatírás múzeumi témakörben. A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés, tárlatvezetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói, tanári, illetve művelődésszervező szakképzettség,

        Elegendő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség, kiváló szintű pedagógiai érzék, kreativitás, precizitás,önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt), illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30-975-87-32 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/3193-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/3193-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szalkszentmarton.hu - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szalkszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.