Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Március 15. utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fóti általános iskola tálaló konyháján kisegítő feladatok ellátása. Mosogatás, takarítás, tálalás. Munkaidő: hétfőtől péntekig 11.30-15.30.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló intézményben szerzett konyhai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        precíz, gondos munkavégzés, gyerekekkel jó kapcsolattartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány másolata,

        Nyilatkozat arról. hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fót Város honlapja - 2018. október 15.

        www.fotigesz.hu - 2018. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.