Katona Lajos Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

igazgató helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatok irányítása, igazgató helyettesítése annak távollétében, pénzügyi és személyzeti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú képzettség,

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányu végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Rendszerben gondolkodás, jó konfliktus kezelés, csapatmunka, szervezőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló okiratok máslata,motivációs levél, vezetői eképzelések megfogalmazása 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0627316335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 210/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2600 Vác, Budapesti főút 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 210/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2018. október 11.

        Vác Város honlapja - 2018. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.