Iparművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum
Könyvtár Főosztály

Papír-Bőr Restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 33-37.

Budapest, 1106 , Jászberényi út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeibe tartozó papír-bőr anyagú – ezen belül kiemelten a Könyvtár és Adattár Főosztály gyűjteményi anyagának –, illetve kompozit műtárgyainak restaurálása (beleértve az összes helyreállító és konzerváló tevékenységet). Részvétel a múzeum gyűjteményeiben szükségessé váló állományvédelmi és nyilvántartási feladatokban (megelőző állományvédelmi tevékenység, gyűjtemények gondozása, állományvédelmi felmérések). Restaurálási dokumentáció készítése, adminisztratív jellegű feladatok (beszerzések, pályázatok) ügyintézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA Papír-bőr tárgyrestaurátori végzettség, vagy folyamatban lévő szakirányú felsőfokú tanulmányok,

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egy világnyelv nyelvvizsgával igazolt ismerete.

        Múzeumi területen eltöltött, legalább két-éves restaurátori/segédrestaurátori gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez, illetve, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/14-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Papír-Bőr Restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/14-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Papír-Bőr Restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírással kapcsolatban további információt Prékopa Ágnes könyvtárvezető és Darabos Edit főrestaurátor nyújt a prekopa.agnes@imm.hu, illetve a darabos.edit@imm.hu címen. Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.