Tragor Ignác Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tragor Ignác Múzeum

művészettörténész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozza a kezelésére bízott gyűjteményt. Ellátja a rá bízott gyűjteménnyel kapcsolatos tudományos adminisztratív tevékenységet. Tudományos, kutató és feldolgozó tevékenységet folytat, kiállítást rendez. Közművelődési feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténet,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        múzeumban vagy más kulturális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló bizonyítványok

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Olasz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        múzeumban vagy más kulturális területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás,

        Kiváló szintű kreativitás,

        Kiváló szintű csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű szervezőkészség,

        Kiváló szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló bizonyítványok

        nyelvvizsga bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/555 7620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tragor Ignác Múzeum címére történő megküldésével (2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 341/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.         Postai úton, a pályázatnak a Tragor Ignác Múzeum címére történő megküldésével (2600 Vác, Zrínyi utca 41/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 341/2018, valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2600 Vác, Zrínyi M. utca 41/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.muzeumvac.hu - 2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muzeumvac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.