Mozaik Gazdasági Szervezet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Deák 17 Galéria célja időszakos képző- és iparművészeti kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglakozások tartása 3-23 éves gyerekek és fiatalok számára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlan előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Spanyol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Programok és rendezvények lebonyolításában való jártasság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Intézményi(hazai és külföldi galériákban,múzeumokban szerzett)tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai szervezetekkel és intézményekkel élő kapcsolati rendszer. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar és nemzetközi pályázatok kiírásában és lebonyolításában való jártasság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Photoshop, illetve más grafikai és videóvágó programok felhasználó szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható,pontos, igényes és kooperatív munkavégzés.Terhelhetőség,gyermekcentrikus gondolkodás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,diploma, motivációs levél,hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozaik Gazdasági Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1522 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mozaik Gazdasági Szervezet címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1522, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör a sikeres elbírálás után megbízási szerződéssel, 2019.01.01-től határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal tölthető be, amely 1 év után hosszabításra kerülhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.